Điều Khoản Sử Dụng

Bằng việc truy cập Gamepoki.io là bạn đã chấp nhận bất kỳ điều khoản dịch vụ nào của chúng tôi và bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản sử dụng trên website của Gamepoki.net

Gamepoki.io là Website game poki online HTML5 mọi dịch vụ trên website phục vụ nhu cầu giải trí chơi game của người dùng. Các thông tin của các bạn cung cấp cho chúng tôi để phục vụ nhu cầu sử dụng như đăng nhập/đăng ký của website.

Bạn cũng xác nhận rằng tài khoản của bạn là dành riêng cho bạn và đồng ý không cung cấp thông tin tài khoản cho bất kỳ người nào khác để truy cập vào các dịch vụ, thông tin của Gamepoki.net.

Quyền sở hữu trí tuệ
Các Điều khoản sử dụng cho phép bạn sử dụng các dịch vụ của Gamepoki.net cho cá nhân, cho mục đích phi thương mại.

Gamepoki.net là website không thương mại hóa nên bạn có thể sử dụng phục vụ nhu cầu giải trí. Nếu có bất kỳ vấn đề gì có thể thông báo cho chúng tôi.

Mọi trò chơi trên Gamepoki được lấy tự động bên thứ 3, nếu bạn thấy thông tin nào sai phạm hoặc phi pháp vui lòng liên hệ và báo cáo giúp Gamepoki.net nhé.

Chúc bạn chơi game vui vẻ!!!